foto kerk  

Gemeenteavond

De jaarlijkse gemeenteavond is dit jaar op D.V. woensdag 27 november in de Regenboog; aanvang 19.30 uur.

 Na de opening en de notulen zullen de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2020 van de Diaconie en de Kerkrentmeesters worden toegelicht.
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De notulen van de Gemeenteavond 2018 en de stukken van de kerkrentmeesters en de diaconie liggen ter inzage in de Regenboog op donderdag 21 november en vrijdag 22 november, maandag 25 november en dinsdag 26 november, telkens van19.00 tot 20.00 uur.
Op de gemeenteavond, woensdag 27 november, ligt deze ook nog ter inzage, maar dan van 18.30 tot 19.30 uur.

Na de pauze zal diaken Stam ons iets vertellen over “Gereformeerd zijn en blijven in de Protestantse Kerk in Nederland.”

We hopen samen een goede avond te hebben.