Kerstsukje klein  

Kerstviering 2e kerstdag

Graag willen we u en jou herinneren aan de kerstviering van tweede kerstdag, D.V. donderdag 26 december.

Deze begint om 10.00 uur. Wij nodigen iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

 Het thema van de viering is dit jaar "Een nieuw begin”. Met kerst gedenken wij dat God een nieuw begin wilde maken met de mensen.
Jezus Christus, Gods zoon, kwam op aarde na een lange periode waarin er geen profetisch woord van God vernomen werd.
Van dat nieuwe begin mogen wij horen en het goede nieuws uitdragen naar de wereld waarin wij leven.

Vrouwenkoor
Evenals voorgaande jaren zal weer een vrouwenkoor worden gevormd dat twee liederen zal zingen. Vindt u het leuk om mee te zingen meld u dan aan bij Gerinda Wursten, 06-14523740 of via wurstengerinda-at-gmail.com . Vrouwen van onze gemeente, jong en oud, worden hier van harte voor uitgenodigd.
Opgeven voor het vrouwenkoor via dit formulier

Mannenkoor
Zoals inmiddels ook bijna een traditie zal er een mannenkoor worden samengesteld uit gemeenteleden. Vindt u het leuk om mee te zingen met een aantal ervaren zangers, meld u dan aan bij Herman Westrik, 038-4773824.

Kinderkoor
In de kerstviering worden er ook een paar liederen gezongen door de kinderen van de zondagschool. Ook kinderen die geen lid zijn van de zondagschool mogen meezingen. Wil je ook meedoen geef je dan op bij Janneke Slootweg, 06-5503387 of via javanmarle-at-hotmail.com 
Opgeven voor het kinderkoor via dit formulier.

Vervoer

Mocht u de kerstviering willen bijwonen maar geen vervoer hebben neemt u dan contact op met Marien van Zijtveld: 06-12939200.

Wees van harte welkom en nodig ook gerust buren, vrienden en andere belangstellenden uit!