Welkom op HervormdHasselt.nl   Click to listen highlighted text! Welkom op HervormdHasselt.nl Powered By GSpeech

foto kerkWelkom.

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hasselt (PKN).

Op deze website vindt u informatie rond de gemeente en de vele verenigingen

De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

kerk logoBeroepingswerk

De kerkenraad wil u verder informeren over het beroepingswerk. We danken u voor de ingediende namen. Deze namen zijn verwerkt in een groslijst. Vervolgens hebben we als voorbereidingscommissie gekeken welke predikanten op dit moment beroepbaar zijn en is er een lijst opgesteld die voorgelegd wordt aan de gehele kerkenraad. Het vervolg is dat preken geluisterd worden wat moet resulteren in een gesprek dat leidt tot een kleinere lijst met de te beroepen predikanten, waarbij we de profielschets voor ogen houden. We hopen het selecteren nog voor de vakantie af te ronden zodat een beroep uit kan gaan. Wit u het beroepingswerk in uw voorbede gedenken?

Kerkdiensten

Bekijk de volledige agenda

zondag 28 mei 2023
09:30
ds. P.H. van Trigt, Ede - 1ste Pinksterdag
Meer informatie

zondag 28 mei 2023
19:00
ds. J.H. Lammers, Nijkerk
Meer informatie

maandag 29 mei 2023
09:30
prop. L. Schouten, Vierhouten - 2de Pinksterdag
Meer informatie

zondag 04 juni 2023
09:30
ds. D.J. Budding, Waarder - Voorber. H. Avondmaal
Meer informatie

zondag 04 juni 2023
19:00
ds. J.AA Geerts, Ridderkerk
Meer informatie

donderdag 08 juni 2023
20:00 - 21:00
Bezinningsuur H. Avondmaal
Meer informatie

zondag 11 juni 2023
09:30
ds. H. Rooseboom, Kesteren - Bediening H. Avondmaal
Meer informatie

zondag 11 juni 2023
19:00
ds. J.C. Schuurman, Putten - Dankzegging H. Avondmaal
Meer informatie

zondag 18 juni 2023
09:30
ds. A.H. van Maurik, Kamperveen
Meer informatie

zondag 18 juni 2023
19:00
ds. W.C. Polinder, Kampen
Meer informatie

Toiletgroep banner

Klik op de bovenstaande afbeelding om het promotie filmpje en de voortgang van de werkzaamheden te bekijken.

Steen

De sponsoractie stenen gaat van start!

Beste gemeenteleden en betrokkenen,
Het zal niemand zijn ontgaan, de bouw van de toiletgroep gaat een nieuwe fase in. De koepel is voorzien van zink, de binnenwanden zijn gezet, dus het wordt tijd voor het metselwerk!
Lees hier meer

Pinksteren 2023

 

Te zingen liederen voorafgaand aan de kerkdienst op
Eerste Pinksterdag 20231 - Weerklank 206 

Verhef, verhef uw lofgezangen
Uw danklied, Christen, stijg’ omhoog!
De kerk heeft ’s Vaders Geest ontvangen,
Hij daalde neer voor ieders oog.
In vuurtong, wind en vreemde talen
Erkennen wij Gods grote trouw,
Daar Hij de Geest liet nederdalen,
De Trooster die Hij zenden zou

De verste landen zelfs getuigen:
Hier werkt, hier spreekt Gods majesteit,
Waar volken zich aanbiddend buigen
Voor Jezus’ macht en heerlijkheid.
Hij leeft en heerst als aller Koning,
Verspreidt zijn Koninkrijk alom:
Hij maakt bij alle volken woning,
Maakt harten tot zijn heiligdom.

Bewaar ons, dat w’ U nooit bedroeven,
Blijf bij ons U die ieder kent.
U weet en schenkt wat wij behoeven,
U die de ware Trooster bent.
U maakt ons vrolijk, moedig, heilig,
En sterkt ons in de bangste nood:
Als U ons leidt, dan zijn wij veilig
En overwinnen wij de dood.

2 – Weerklank 599

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.

Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, Gij kent een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

3 – Weerklank 194

Heer, ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van dien milden regen,
Dropp’len vallen op mij neer;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp’len vallen ook op mij!

Ga mij niet voorbij, o Vader!
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met Uw koorden nader,
Stort Uw liefd’ ook in mijn hart;
Ook in mij, ook in mij,
Stort Uw liefde ook uit in mij!


Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d’ ogen weer;
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan,
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
Werk ook door Uw kracht in mij!


Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij!
O, verheerlijk U in mij!

Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder;
Zegen and’ren, maar ook mij,
Ja, ook mij, ja ook mij;
Zegen and’ren, maar ook mij!

Na de zegen zingen we

Weerklank 427

Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een'ge in zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde
Ons van alle smet bevrijdt,
Eer zij Hem die ons gekroond heeft,
Koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
Ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der eng'len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.

Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng'len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer

Download hier de liturgie

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech