ZENDINGSWERK

Het activeren van de zending in / door de gemeente gaat uit van de kerkenraad.
Zij wordt daarin bijgestaan door een zendingscommissie.
Zij zijn aangesloten bij de landelijke Gereformeerde Zendings Bond (GZB) en landelijke Inwendige Zendings Bond (IZB).

Voorzitter commissie:  A. Pierik, Verkavelingsweg 4 

 

EVANGELISATIEWERK

Deze taak die alle christenen aangaat is ‘de grote opdracht’ van onze Heiland, de Heere Jezus aan ons. Hoe we die taak uit kunnen voeren moeten we leren in de kerkdiensten op de catechisatie, clubs, bijbelkringen en toerustingcursussen. Daar leren we wat we geloven en hoe we ons geloof op ontspannen wijze vorm geven in woorden en daden bij de mensen die we ontmoeten.

 

Het evangelisatiewerk heeft 2 kanten:

Een praktische kant: omzien naar onze naaste die het moeilijk heeft of iemand helpen die iets nodig heeft.

Een pastorale kant: getuigen van de hoop die in je leeft door het Evangelie van Jezus Christus. Evangelisatie is een taak voor ieder gemeentelid.

 

Vanuit de evangelisatie-commissie wordt dit gecoördineerd en gemeentebreed georganiseerd. Te denken valt aan: contact met minder betrokken gemeenteleden, warm welkom bij kerkdiensten in zomertijd, publiciteit bij evenementen in/bij kerk e.d.

 

Meedoen met evangelisatie werk?

Neem contact op met de coördinatoren:

Ouderling E. Würsten

Jorden Jan van Zeumeren   E-mail: jordenjan-at-vanzeumeren.nl

Jenny IJmker  

 

 

 

 

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid