Agenda

Mannenvereniging
Woensdag 13 Februari 2019, 20:00
Hits : 242

D.V. woensdag 13 februari wordt de inleiding verzorgd door W. Kamphof.
Deze avond behandelen we Markus 15 waarin we lezen hoe Jezus voor Pilatus wordt gebracht en vervolgens wordt weggeleid, gekruisigd en begraven.

We beginnen om 20.00 uur in de Regenboog. Allen hartelijk welkom.

D.V. woensdag 20 februari is in de week van de voorjaarsvakantie. We hebben dan geen vergadering.