BIJBELKRING

Tijdens de afsluiting van het seizoen 2018/19 werd door de aanwezigen ingestemd met het voorstel van een der aanwezigen om in het seizoen 2019/ 20 ons te bezinnen op de inhoud, de achtergrond en de nieuwtestamentische betekenis van de feesten die het volk van God al eeuwen viert.

De indeling is meestal: zingen, gebed, schriftlezing, overdenking, pauze, vragen, zingen en afsluiting.

Aanvang 20. 00 uur.

De data: 3- 10, 31- 10, 28- 11 (2019), 16- 1, 13- 2, 19- 3 (2020).

Op de eerste avond worden boekjes uitgereikt die ook van te voren op Ridderstraat 14 kunnen worden afgehaald