Banner diaconie

TAAKVERDELING

Het college van diakenen heeft een eigen voorzitter, 2e voorzitter, secretaris en penningmeester.
Dit zijn respectievelijk: W. A. van Wijgaarden (voorzitter), J. Stam (2de voorzitter) W. v.d. Berg en A. Bergman.
De taakverdeling binnen de diaconie wordt geregeld herzien om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen die in de gemeente gaande zijn.

De taakverdeling is in hoofdlijnen als volgt:

Diaken W. A.  van Wijngaarden

(voorzitter)

Kerst attenties
Bootreis
Moderamen
Contactpersoon website kerk
Contactpersoon diaconale projecten
Beleidsplan diaconie

Afgevaardigde T. F. C. Maria Palland

Diaken J. Stam
( 2e voorzitter )

Afgevaardigde Jeugdraad.
Afgevaardigde comm. Gem. zijn en Jeugdzorg
Contactpersoon diaconale projecten
Jeugddiaconaat
Dienstrooster

Diaken W. v.d. Berg

(secretaris)

Notuleren diaconie vergaderingen
Verzorgen mededelingen “Ons Kerkblad”
Contactpersoon en administratie bouwland
Verzorgen post
Contactpersoon ‘Voor Elkaar’ vakantieweken.
Kerstattenties

Diaken A. Bergman

(penningmeester)

Financiële administratie diaconie
Afgevaardigde diaconaal platform Zwartewaterland
Afgevaardigde “Interk. Bijbelclub Gehandicapten
Contactpersoon oudervereniging “Philadelphia”
Contactpersoon “De Herberg”
Kerstattenties
Afgevaardigde Voedselbank

Vacature

Afgevaardigde “Stichting Ontmoeting”
Afgevaardigde “Woord en Daad”

Collecten tellen
Bootreis

Diaken M. van Zijtveld

Contactpersoon diaconale projecten
Afgevaardigde T. F. C. Maria Palland
Afgevaardigde zendingscommissie
Afgevaardigde diaconaal platform Zwartewaterland
Contactpersoon vervoer naar kerkdiensten
Kerstattenties

      

ADRESGEGEVENS
Adresgegevens diaconie:  Ridderstraat 1, 8061 GH, Hasselt
E-mail diaconie:   diaconie-at-hervormdhasselt.nl
Bankrelatie diaconie: NL48 RABO 0325 6006 43
t.n.v. N.H. Diaconie Hasselt

                         

Gemeentelijke Agenda

do mei 02 @13:00 - 06:00PM
Israël producten

Kerkkantoor

Ridderstraat 1

8061 GH Hasselt

Tel, 038-4774179

mail:  kerkkantoor@hervormdhasselt.nl

Openingstijden:

Dinsdagmorgen 10.00 t/m 12.00 uur

Dagelijks Woord

-- DagelijksWoord.nl
© Copyright 2019, Hervormde Gemeente Hasselt