Gemeentelijke Agenda

Gemeenteavond
Donderdag 06 December 2018, 19:30
Hits : 158

Gemeenteavond 6 december 2018.
Op D.V. donderdag 6 december is er de jaarlijkse gemeenteavond; aanvang 19.30 uur.
Het eerste deel van de avond bestaat uit de opening en de notulen van de gemeenteavond 2017.
De kerkrentmeesters en de diaconie presenteren de Jaarrekening 2017 en de begroting 2019.
Daarbij willen de Kerkrentmeesters u ook graag bijpraten over de ontwikkelingen van de gebouwen (o.a. onderhoud en de zoektocht naar een locatie voor een volwaardige toiletgroep waar ook mindervaliden gebruik van kunnen maken) en ander belangrijke ontwikkelingen.Ook is er gelegenheid voor het uitwisselen van ideeën en stellen van vragen over deze onderwerpen.
De notulen en de stukken van de kerkrentmeesters en de diaconie als ook de notulen van de gemeenteavond 2017 liggen ter inzage in de Regenboog op donderdag 29 november en vrijdag 30 november en op maandag 3 december en dinsdag 4 december 2018, telkens van 19.00 tot 20.00 uur. Op de gemeenteavond, donderdag 6 december, ligt deze ook nog ter inzage maar dan van18.30 tot 19.30 uur.


Na de pauze.
In de afgelopen tijd zijn in de kerkenraad veel zaken aan de orde geweest ,er is o.m. veelvuldig gesproken over de eredienst en de liturgie die daarin gestalte krijgt. De Woordverkondiging staat in de dienst centraal.
Er is door de kerkenraad ook over een aantal andere punten nagedacht. We noemen hierbij : Het zingen van de psalmen en de wijze van zingen van de psalmen in de eredienst ; ritmisch of niet-ritmisch. Kunnen er ook andere liederen in de eredienst gezongen worden? Ds.Westerhout zal ons hier een en ander over vertellen.
Ook is er gesproken over de betekenis van het begraven van onze geliefden; hoe staan we tegenover alternatieve vormen, zoals cremeren en resomeren. Ouderling Boender zal ons hier iets over zeggen.
Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.
Dit kan tot 29 november schriftelijk bij de scriba, maar ook op de avond zelf is daar gelegenheid voor.
Hartelijke welkom op deze avond in De Regenboog.

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid