VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

 

“De Herberg”


"De Herberg" is gevestigd in " De Pietersberg" te Oosterbeek. Er is ruimte voor ongeveer 20 gasten, die er ten hoogste 6 weken tegen een vergoeding kunnen verblijven. "De Herberg" wil een plaats van rust en geborgenheid zijn voor hen die dat nodig hebben. Een plaats om op verhaal te komen. De gasten kunnen er geestelijke vorming en pastorale begeleiding ontvangen, om zo toegerust te worden, zodat zij bemoedigd en weerbaar hun levensweg kunnen vervolgen.
Het aanspreekpunt is de schakel tussen " De Herberg" en de plaatselijke gemeente. U kunt zich laten informeren door één van de personen die deel uit maken van het aanspreekpunt:
Diaken A. Bergman, De Schraa 10, tel. 4772434
mevr. G. Nap - Fuite, Holtrustweg 16, tel. 4773314
mevr. G. Rietman - v.d. Klocht, Zwartewaterweg 4, tel. 4771752


VERENIGING "Philadelphia"
Prot. Chr. Vereniging van ouders en vrienden van het verstandelijk gehandicapte medemens.
Contactadres: A. Bergman, De Schraa 10, tel. 4772434


VERENIGING "Op Weg Met De Ander"
Ned. Herv. Vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een handicap.
Contactadres: W.A.van Wijngaarden, De Marke 20, tel. 8535962


STICHTING “Ontmoeting”
Deze stichting zet zich in voor de opvang van dak- en thuislozen. Het comité Hasselt is een onderdeel van het comité IJssel / Zwartewater.
Door het organiseren van een zangavond en andere activiteiten hopen we het bovengenoemde doel mogelijk te maken.
Contactpersoon: dhr. J. Tempel, Sjees 3, tel. 4771706

 

STICHTING "Woord en Daad"
Wij, het Woord en Daad comité Hasselt, organiseren diverse activiteiten waarmee we geld inzamelen voor onze “verre naaste”.
Voor meer informatie over ons comité en de georganiseerde activiteiten verwijzen we u naar onze website.
Voorzitter: Theo Hartman
Secretaris: Corliena Buter, tel. 2301214

E-mail : woordendaadhasselt-at-gmail.com
Website : www.woordendaad.nl/comite-hasselt


NPV “NPV afdeling Hasselt-Zwartsluis”
De NPV, de Nederlandse Patienten Vereniging, wil met u meedenken over medisch-ethische vragen. Het telefoonnummer van het Landelijk Bureau is: 0318-547888 (24 uur bereikbaar)

Plaatselijke afdeling:
Secretaris: mw. G. Rietman, tel. 4771752
Email: geesjerietman-at-hotmail.com

De NPV heeft een Vrijwillige Thuishulp (VTH) voor ondersteuning als het even niet meer lukt. Te denken valt aan praktische hulp in huis, gezelschap, ondersteuning en eventueel vervoer. Ook wordt palliatieve-terminale hulp geboden in de laatste levensfase. Aanvragen voor hulp of informatie kunt u doen op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 06-20347685


CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
CJG Zwartewaterland: Jan van Arkelstraat 5, 8281 AA Genemuiden, tel. 3858844
De openingstijden van het CJG zijn tijdens de schoolweken op maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Eén van de medewerkers van het CJG- team is aanwezig voor het beantwoorden van een vraag of voor het maken van een afspraak om verder te praten op een ander moment.


STICHTING “Terminale Thuiszorg Kampen e.o.”
Vloeddijk 79, 8261 GE, Kampen, tel. 3326285
dagelijks bereikbaar en spreekuur dinsdag van 14.00-15.00 uur


DABAR
Dabar-werk is evangelisatiewerk dat vanuit de IZB gedaan wordt op de campings.
In onze regio gebeurt dit vanuit de plaatselijke gemeenten.
Contactadres:
IZB-Dabar, Breestraat 59-61, 3811 HB AMERSFOORT.
Contactpersoon: Ds. D. Hoolwerf.
Meer informatie over Dabar: www.dabarwerk.nl

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid