1. CATECHISATIES

Het catecheseteam heeft een aantal uitgangspunten

1-Wij streven ernaar om een goede band op te bouwen met de catechisanten. Dat vraagt tijd. Daarom proberen we catecheten aan groepen te verbinden. Samen loop je dan een aantal jaren met elkaar mee.

2-Wij willen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren zodat het lesmateriaal op een praktische wijze kan worden verwerkt. Op deze manier willen we onze jongeren sterk maken om op een goede manier christen te kunnen zijn in onze wereld.

3-Wij willen open zijn naar de catechisanten over wat geloven voor onszelf betekent. Het gaat in de catechisatie over kennis maar bovenal over echt geloof.

 

Zendingsactie

 

De bestemming van de zendingsactie wordt op de eerste catechisatieavond bekend gemaakt.


Afspraken

 

-        Je hebt eerbied voor Gods Woord, respect voor elkaar en je hebt een positieve leerhouding.

-        Medewerking van de ouders is essentieel op alle niveaus, zoals positieve betrokkenheid, meenemen van bijbel en pen, presentie,
         op tijd komen, trouw in de opkomst en het stimuleren van het leren.

-        Uw gebed voor de geloofsopvoeding van uw kind en het werk van de catecheten is onmisbaar.

-        D.V. Maandag 25 september beginnen de catechisaties.

-        Er is geen catechisatie tijdens de schoolvakanties maar er is wel catechisatie in de weken van biddag en dankdag

 

Belijdeniscatechese

 

Er is een afspraak gemaakt in en door de kerkenraad over de avond van de belijdeniscatechisatie. Het ene jaar op dinsdag na de gewone catechisaties, het andere op vrijdagavond vanwege de elders studerenden die op vrijdagavond thuis zijn. Voor het seizoen 2017- 2018 is de vrijdagavond aan de beurt. We beginnen om 19. 30 uur in De Regenboog en ronden af om 20. 45 uur. De avonden worden ingevuld aan de hand van de drie belijdenisvragen, die in belijdenisdienst worden gesteld aan hen die openbare belijdenis wensen af te leggen.

Eerste vraag: gelooft u in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Tweede vraag: Aanvaardt u de roeping om als christen te leven? Derde vraag: Wilt u trouw blijven aan de Heere in Zijn gemeente?


 

Catechisatietijden

 

Tijd                        groep                                                                                  Methode

Maandag

18:30uur              12/13                                                                                   Leren om te leven

19:15uur              14/15                                                                                   Bijbels ABC 1

20:00uur              16/17                                                                                   Spreken met God

Dinsdag

18:30uur              12/13                                                                                   Leren om te leven

18:30uur              14/15                                                                                   Bijbels ABC 1

19:15uur              16/17                                                                                   Spreken met God

19:15uur              18+                                                                                     Geloof je dat nog?

Vrijdag:

19:30uur              Voorbereidende belijdenis catechisatie                          Hou(d) vast

19:30uur              Belijdenis catechisatie                                                 Eigen methode

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid