Zondagsschool Loïs

We vinden het fijn dat uw kind naar de zondagsschool komt. Ze hebben een nieuw roosterboekje gekregen.
We verwachten dat ze die elke zondag bij zich hebben. Het is de bedoeling dat ze elke week een Bijbeltekst leren. Ze krijgen een papieren overzicht. De datum die op het overzicht staat is tevens overhoordatum.


Wilt u uw kind erbij helpen om deze tekst leren? Wij geloven dat het zegenrijk is dat kinderen Bijbelteksten uit het hun hoofd leren. Het is ons gebed dat de kinderen al vroeg de Jezus mogen leren kennen als hun Redder en Zaligmaker. De teksten in het boekje vervallen. Alle klassen leren dezelfde tekst. Als het té moeilijk is voor uw kind, dan horen we dat graag en houden we er rekening mee. De psalm van de week wordt niet overhoord, maar mogelijk kunt u die gedurende de week regelmatig zingen. Wilt u het werk van de zondagsschool meenemen in uw gebed? We zijn afhankelijk van de hulp en zegen van de God. Als er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met één van ons.

Datum

van overhoren:

Teksten zondagsschool Loïs
25 sept. Start zondagsschool en vandaag zal de eerste te leren tekst aangeboden worden. De tekst die vandaag wordt aangeboden ziet u staan bij 2 oktober. Op deze zondag zal de tekst overhoord worden. Deze tekst is voor elke klas hetzelfde. Dit om het aanleren van de tekst in het gezin makkelijker te maken.
02 okt. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Matth. 7:7
09 okt. Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Psalm 141:3
16 okt. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere en niet voor mensen. Kolossenzen 3:23
23 okt. Vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Spreuken 3:7b

30 okt.

 

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheüs 5 :16
06 nov. De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons. Psalm 67:7
13 nov. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Romeinen 12:18
20 nov. Heilig Avondmaal
27 nov. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is er voor onze genezing gekomen. Jesaja 53:5
04 dec. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Luk.1 :37
11 dec. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat Hij ons lief had en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 4:10
18 dec. Afscheid klas 4. Alle ouders welkom in de grote zaal van de Regenboog.
vakantie  
8 jan. Het volk, dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Jesaja 9:1a
15 jan. Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn. Was mij dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Psalm 51:9

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid