Kerkdiensten .  Oppasrooster
---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------  
Zondag 13 oktober

09.30 uur: ds. H. Westerhout
Tekstgedeelte Neh. 6: 9
Zingen: Psalm 133 : 1 en 3


19.00 uur: ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn
Zingen: Psalm 65: 1 en 2


Collecten in de dienst:
1e diaconie, algemeen werk;
2e verwarming
Collecte bij de uitgang: kerkelijk en pastoraal werk

Verhaal: David
  Mevr. v.d. Berg, De Velde 8
  Mevr. Pastoor, Gasthuisstraat 3
  Mevr. Stam, lakensnijdersgilde 22
  Jet Aalbers, Vriezendijk 3, Zwolle
  Jolinde Meesters, Willem Egbertsstraat 42
  Robin v.d. Poel, Ridderstraat 11
  Martine Lindeboom, Noordeinde 1a. Dalfsen
  ---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------
Zondag 20 oktober 

09.30 uur: ds. H. Westerhout
Tekstgedeelte Neh. 7
Zingen: Psalm 149 : 1 en 2


19.00 uur: ds. M. Krooneman, Noordhorn
Zingen: Psalm 66: 1 en 8


Collecten in de dienst:
1e diaconie, St. Friedenstimme;
2e kerkelijk en pastoraal werk
Collecte bij de uitgang: onderhoud kerk

Verhaal: David
  Mevr. v.d. Boom, Gaasp 2, Zwolle
  Mevr. Ploegman, Oortstraat 23, Zwolle
  Dhr. Ploegman, Oortstraat 23, Zwolle
  Thirza Zomer, De Pol 2
  Sifra v.d. Berg, De Velde 7
  Jeanne de Jong, Eikenlaan 18
  Jorwin v. Zeumeren, Linnenweversgilde 11
 
  ---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------  
Zondag 27 oktober

09.30 uur: prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
Zingen: 45 : 1 en 2


19.00 uur: ds. H. Westerhout
Tekstgedeelte Neh. 8
Zingen: Psalm 67: 1 en 3


Collecten in de dienst:
1e diaconie, ouderenwerk;
2e onderhoud orgel
Collecte bij de uitgang: kerkelijk en pastoraal werk

Verhaal: David
  Mevr. v. Eijnsbergen, W. Egbertsstr. 25
  Mevr. Rietman, Hasselterdijk 4
  Mevr. Rietman, H. v. Viandenstraat 39
  Anne Aalbers, Linnenweversgilde 13
  Ruben Booij, Lakensnijdersgilde 20
  Nienke Molevelt, Ridderstraat 22a
  Mary Smalbrugge, De Marke 58
  ---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------  

Het telefoonnummer waarop u de kerk tijdens de diensten kunt bereiken is: 06-15 85 89 48.