Kerkdiensten .  Oppasrooster
---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------  
Zondag 18 augustus 

09.30 uur: ds. W. van Vreeswijk, Rouveen
Zingen: Psalm 89: 1 en 2


19.00 uur: ds. W.P. Emaus, Urk
Zingen: Psalm 57: 1 en 5


Collecten in de dienst:
1e diaconie, jeugdwerk V.B.W.;
2e kerkelijk en pastoraal werk
Collecte bij de uitgang: onderhoud kerk

Verhaal: Mozes
Mevr. Hartman, Lakensnijdersgilde 8
Mevr. Vinke, Pr. Marijkestraat 9
Mevr. Würsten, Prinsenstraat 3
Machteld Aalbers, Hermelenweg 154, Zwolle
Femke de Boer, van Dedemlaan 39
Jarko v. Zeumeren, Linnenweversgilde 11
---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------   
Zondag 25 augustus 

09.30 uur: ds. H. Westerhout
afsluiting Vakantie Bijbel Week
Zingen: liturgie


19.00 uur: ds. H. Westerhout
Zingen: Psalm 58: 1 en 8


Collecten in de dienst:
1e kerkelijk en pastoraal werk;
2e onderhoud kerk
Collecte bij de uitgang: diaconie, G.Z.B., fam. Schurink 

Verhaal: Mozes
Mevr. Hendriksma, W. v. Russellstraat 2
Mevr. v.d. Poel, Ridderstraat 11
Mevr. van Zijtveld, Holtrustweg 6
Annemijn Admiraal, Eiland 33
Lisanne Dolderman, v. Nahuysweg 137
Marleen Kamphof, Brouwersgracht 7
Mary Smalbrugge, De Marke 58 
  --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Zondag 1 september  

09.30 uur: ds. H. Westerhout
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 72 : 1 en 10


19.00 uur: prop. F. Pierik, ‘t-Harde
Zingen: Psalm 59: 5 en 10


Collecten in de dienst:
1e diaconie, algemeen;
2e kerkelijk en pastoraal werk
Collecte bij de uitgang: onderhoud orgel 

Verhaal: Mozes
Mevr. Haasjes, De Velde 31
Mevr. Ploegman, Oortstr. 23, Zwolle
Dhr. Ploegman, Oortstr. 23, Zwolle
Matthéüs v.d. Berg, De Velde 7
Sarah v.d. Steege, Zwartsluizerweg 1
Jaccobine Dolderman, v. Nahuysweg 137
Ruben Pleijsier, H. van Viandenstr. 21 
  --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
     

Het telefoonnummer waarop u de kerk tijdens de diensten kunt bereiken is: 06-15 85 89 48.