Kerkdiensten .  Oppasrooster
---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------  
Zondag 22 september 

09.30 uur: ds. M. Maas, Dordrecht
Zingen: Psalm 23 : 1 en 2


19.00 uur: ds. H. Westerhout
Tekstgedeelte: Nehemia
Zingen: Psalm 62: 1 en 5


Collecten in de dienst:
1e kerkelijk en pastoraal werk;
2e onderhoud kerkelijke gebouwen
Collecte bij de uitgang: diaconie, M.A.F.

Verhaal: Ruth
Mevr. v.d. Berg, De Velde 8
Mevr. Pastoor, Gasthuisstraat 3
Mevr. Wensink, Cellemuiden 37a
Annette Aalbers, van Dedemlaan 12
Machteld Aalbers, Hermelenw. 154, Zwolle
Sifra v.d. Berg, De Velde 7                             
Jeanne de Jong, Eikenlaan 18
  --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Zondag 29 september

09.30 uur: ds. H. Westerhout
Bediening Heilige Doop
Tekstgedeelte: Nehemia
Zingen: 124 : 1 en 2

19.00 uur: ds. E. Mijnheer, Oene
Zingen: Psalm 63: 1 en 2


Collecten in de dienst:
1e diaconie, H.G.J.B.;
2e onderhoud kerk
Collecte bij de uitgang: kerkelijk en pastoraal werk

Verhaal: Ruth
Mevr. v.d. Boom, Gaasp 2, Zwolle
Mevr. v. Eijnsbergen, Willem Egbersstraat 25
Mevr. Stam, Drapeniersgilde 35
Anne Aalbers, Linnenweversgilde 13
 Annemijn Admiraal, Eiland 33
Marith de Jong, Eikenlaan 18
  ---------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 
     
     

Het telefoonnummer waarop u de kerk tijdens de diensten kunt bereiken is: 06-15 85 89 48.