Banner kerkdiensten

Kerkdiensten .  Oppasrooster
---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------  
Zondag 21 juli

09.30 uur: ds. H. Westerhout
Tekstgedeelte: Hand. 8: 26-39

Zingen: Psalm 73 : 1 en 2


19.00 uur: ds. H. Westerhout
Zingen: Psalm 53: 1 en 6


Collecten in de dienst:
1e diaconie, algemeen;
2e kerkelijk en pastoraal werk
Collecte bij de uitgang: onderhoud kerkelijke gebouwen

Verhaal: Abraham
Mevr. Admiraal, Eiland 33
Mevr. Slootweg, Keppelstraat 7
Mevr. Bakker, De Marke 13
Jet Aalbers, Vriezendijk 3, Zwolle
Janique van Herk, Dr. v. d Vechtlaan 10
Lisanne v.d. Kamp, Dissel 20
Talitha v.d. Steege, Zwartsluizerweg 1
  ---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------  
Zondag 28 juli

09.30 uur: ds. A. van Herk, Hasselt
Zingen: Psalm 102 : 1 en 2


19.00 uur: ds. G.J. van den Top, Vorchten
Zingen: Psalm 54: 1 en 4


Collecten in de dienst:
1e diaconie, Z.O.A.;
2e onderhoud kerk
Collecte bij de uitgang: kerkelijk en pastoraal werk

Verhaal: Jozef
Mevr. v.d. Berg, De Velde 8
Mevr. Rietman, Hasselterdijk 4
Mevr. Zielman, De Velde 21
Annette Aalbers, van Dedemlaan 12
Marleen Joling, Dr. v. d Vechtlaan 94
Lian van Olst, Hoogstraat 50
Jenienke van Zeumeren, Linnenweversg. 11
  ---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------  
Zondag 4 augustus

09.30 uur: ds. J.E. de Groot, Ede
Zingen: Psalm 81 L 1 en 10


19.00 uur: ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude
Zingen: Psalm 55: 1 en 8


Collecten in de dienst:
1e diaconie, ouderenwerk;
2e kerkelijk en pastoraal werk
Collecte bij de uitgang: onderhoud orgel

Verhaal: Jozef
Mevr. v.d. Boom, Gaasp 2, Zwolle
Mevr. Stam, Drapeniersgilde 35
Mevr. Würsten, Boerderijweg 5
Anne Aalbers, Linnenweversgilde 13
Marith de Jong, Eikenlaan 18
Alien Lindeboom, Noordeinde 1a, Dalfsen
Corné v.d. Poel, Ridderstraat 11
  ---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------  

Het telefoonnummer waarop u de kerk tijdens de diensten kunt bereiken is: 06-15 85 89 48.

 

Gemeentelijke Agenda

Geen evenementen

Kerkkantoor

Ridderstraat 1

8061 GH Hasselt

Tel, 038-4774179

mail:  kerkkantoor@hervormdhasselt.nl

Openingstijden:
Dinsdagmorgen 10.00 t/m 12.00 uur
I.V.M vakantie week 30, 31 en 32
gesloten 22 juli t/m 9 augustus.

Dagelijks Woord

-- DagelijksWoord.nl
© Copyright 2019, Hervormde Gemeente Hasselt

Faceboof knop