Kerkdiensten .  Oppasrooster
  ---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------
Zondag 17 november

09.30 uur: ds. H. Westerhout
Bediening Heilig Avondmaal
Tekstgedeelte: Ex. 34: 8-28
Zingen: Psalm 130 : 1 en 3


19.00 uur: ds. H. Westerhout
Dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal
Tekstgedeelte: Ex. 34: 29-35
Zingen: Psalm 71: 10 en 14


Collecten in de dienst:
1e diaconie, Stichting Epafras;
2e kerkelijk en pastoraal werk
Collecte bij de uitgang: onderhoud kerkelijke gebouwen
Gaven avondmaalstafels: Open Doors

Verhaal: Daniël
  Mevr. Joling, Dr. v.d. Vechtlaan 94
  Mevr. Wensink, Cellemuiden 37a
  Mevr. Würsten, H. v. Viandenstraat 28
  Annemijn Admiraal, Eiland 33
  Bram Rumpf, Eikenlaan 12
  Lian van Olst, Hoogstraat 50
  Lisanne Potuyt, Ruitendwarsweg 1, Zwolle
  --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Zondag 24 november

09.30 uur: ds. H. Westerhout
Zingen: 146 : 1 en 2


19.00 uur: ds. J. Belder, Harskamp
Zingen: Psalm 72: 10 en 11
Collecten in de dienst:
1e diaconie, ouderenwerk;
2e onderhoud orgel
Collecte bij de uitgang: kerkelijk en pastoraal werk

Verhaal: Nehemia
  Mevr. Haasjes, De Velde 31
  Mevr. Stam, Lakensnijdersgilde 22
  Mevr. Würsten, Boerderijweg 5
  Femke Aalbers, Vriezendijk 3, Zwolle
  Sifra v. d. Berg, De Velde 7
  Lisanne v.d. Kamp, Dissel 20
  Jarko van Zeumeren, Linnenweversgilde 11
  --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
     

Het telefoonnummer waarop u de kerk tijdens de diensten kunt bereiken is: 06-15 85 89 48.