Kerkdiensten .    Oppasrooster
  --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Zondag 27 januari

10.00 uur: prop. C. Budding
Aangepaste dienst
Zingen: Zie liturgie


19.00 uur: ds. H. Westerhout
Tekstgedeelte: Markus 3: 28, 29
Zingen: Psalm 27: 3 en 7


Collecten in de dienst:
1e kerkelijk en pastoraal werk
2e onderhoud kerk.
Collecte bij de uitgang: ’s morgens : oudervereniging Philadelphia
en ’s avonds het Evangelisch begeleidingscentrum in ‘t Harde

Verhaal: Kinderzegeningen
Mevr. Hendriksma, W. v. Russellstr. 2
Mevr. Gunnink, Bonkenhavestr. 134, Zwolle
Dhr. Gunnink, Bonkenhavestr. 134, Zwolle
Matthéüs v.d. Berg. De Velde 7
Jaccobine Dolderman, v. Nahuysweg 137
Nienke Molevelt, Ridderstraat 22a
Sarah v.d. Steege, Zwartsluizerweg 1
  ---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------  
     

Het telefoonnummer waarop u de kerk tijdens de diensten kunt bereiken is: 06-15 85 89 48.