KRINGGEBED

Vanaf september is er iedere woensdagavond van 19:00 tot 19:30 uur in de Regenboog gelegenheid voor kringgebed.

Samen wordt met en voor elkaar gebeden.

Een ieder, jong en oud, is van harte welkom.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met D.Nap