OVERIGE ACTIVITEITEN

LECTUURCOMMISSIE

Verkoop van verantwoorde, goede lectuur en aanverwante artikelen. De opbrengst is bestemd voor het werk van de zendingsbonden GZB en IZB.

Verkoop iedere vrijdagavond (behalve in de vakanties) van 19.00 uur tot 20.00 uur in gebouw "De Regenboog".

Contactadres: mevr. J. Tempel - Hoving

VAKANTIE BIJBEL WEEK (VBW)

De VBW is kinder-evangelisatiewerk en wordt, zo mogelijk in de laatste week van de zomervakantie gehouden. Het programma is speciaal afgestemd op kinderen die niets of weinig van God en van de kerk weten. Maar ook kinderen vanuit de gemeente zijn hartelijk welkom. Kortom, voor alle kinderen van Hasselt e.o. Het programma bestaat uit zingen, een bijbelverhaal, samen eten, een werkstukje maken en het laatste jaar is er door de oudere kinderen een houtdorp gemaakt.

De website van de VBW is: https://hervormdhasselt.nl/vbw/

Contactpersonen: Ineke Hartman en Petra Würsten.

INTERKERKELIJKE CURSUS GEMEENTEOPBOUW

Ieder jaar is er in samenwerking met de andere kerken van de PKN een cursus gemeenteopbouw. Het doel van deze cursus is de weerbaarheid en spreek-vaardigheid van christenen vergroten in gesprek met andere mensen. Er is altijd veel animo voor deze cursussen omdat ze zo aanspreken en vanwege het ontmoetings-karakter. De cursus zal D.V. in januari en februari worden gegeven door de IZB.

Nadere informatie volgt via het kerkblad.


INTERKERKELIJKE BIJBELCLUB HASSELT

Voor jongens en meisjes die naar het speciaal onderwijs gaan of geweest zijn, wordt er op zaterdagmiddag in “De Baak” bijbelclub gehouden. Er wordt op eenvoudige wijze uit de Bijbel verteld en veel gezongen. Ook wordt aan verwerking van de Bijbelverhalen gedaan door middel van knippen, plakken, kleuren enz.

Het bestuur van deze bijbelclub wordt gevormd door afgevaardigden uit verschillende diaconieën. De leiding bestaat uit een aantal vrijwilligers. Ook vanuit onze gemeente wordt er door diverse personen medewerking verleend.

Contactadres: Roely Schra,