TAAKVERDELING

 

Het college van diakenen heeft een eigen voorzitter, 2e voorzitter, secretaris en penningmeester.
Dit zijn respectievelijk: W.de Jong, B.K. Aalbers,W. v.d. Berg en A. Bergman.
De taakverdeling binnen de diaconie wordt geregeld herzien om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen die in de gemeente gaande zijn.

De taakverdeling is in hoofdlijnen als volgt:

 

Diaken W. de Jong

(voorzitter)

Verzorgen mededelingen “Ons Kerkblad”

Bootreis

moderamen

Contactpersoon website kerk

Beleidsplan diaconie

 

 

Diaken W. v.d. Berg

(secretaris)

Notuleren diaconie vergaderingen
Contactpersoon en administratie bouwland

Verzorgen post

Contactpersoon ‘Voor Elkaar’ vakantieweken.
Kerstattenties

 

 

Diaken A. Bergman

(penningmeester)

Financiële administratie diaconie

Afgevaardigde diaconaal platform Zwartewaterland

Afgevaardigde “Interk. Bijbelclub Gehandicapten

Contactpersoon oudervereniging “Philadelphia”

Contactpersoon “De Herberg”

Kerst attenties

Afgevaardigde Voedselbank

   
Diaken J. Stam

Afgevaardigde Jeugdraad.
Afgevaardigde comm. Gem. zijn en Jeugdzorg
Contactpersoon diaconale projecten
Jeugddiaconaat

   
Diaken J. de Koning Gans

Afgevaardigde “Stichting Ontmoeting”

Afgevaardigde zendingscommissie

Afgevaardigde “Woord en Daad”

Collecten tellen

Bootreis

   
Diaken W. van Wijngaarden

Afgevaardigde Thuisfrontcomm. Maria Palland

Contactpersoon Op weg met de Ander

Contactpersoon vervoer naar kerkdiensten

Contactpersoon diaconale projecten

Contactpersoon kerst attenties

      

 

ADRESGEGEVENS  
Adresgegevens diaconie:  Ridderstraat 1, 8061 GH, Hasselt
E-mail diaconie:   diaconie-at-hervormdhasselt.nl
Bankrelatie diaconie: NL48 RABO 0325 6006 43
  t.n.v. N.H. Diaconie Hasselt

                         

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid