COLLEGE van KERKRENTMEESTERS

 

Het college van rentmeesters voert het beheer over de kerkelijke goederen en fondsen van de gemeente en voorziet in de kosten van de erediensten en in het onderhoud van kerk, pastorie, kerkelijk centrum De Regenboog en andere eigendommen. Zij draagt tevens zorg voor de salarissen van de predikant en andere medewerkers.

 

Zonder financieel medeleven van de gemeenteleden kunnen kerkrentmeesters de hun opgelegde taak niet naar behoren uitvoeren. Daarom wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de leden gevraagd. Als ieder zijn verantwoordelijkheid en plicht jegens de dienst des Heeren verstaat en bijdraagt naar vermogen, zullen de kerkrentmeesters aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

 

Ouderlingen - Kerkrentmeester:

-        J.J. Veldman, Brouwersgracht 16, tel. 4773511 / 06-10808806 ( voorzitter )

-        H, Schra, Weedebrink 12 tel. 4771694 (secretaris)

-        A. Kamphof, Brouwersgracht 7, tel. 4773964  ( beheer gebouwen )

 

Kerkrentmeesters:

-        G. van Dijk, Justitie Bastion 6, tel. 4771757 (alg. Adjunct)

-        B. Würsten, H. v. Viandenstraat 28, tel. 4771592 ( penningmeester )

 

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid