Gemeente zijn en Jeugdzorg

 

We horen het nog wel eens op de huisbezoeken: ‘het valt niet mee om zondags met de kinderen nog eens na te praten en na te denken over de prediking van de morgendienst’.
Herkent u zich ook in bovenstaand citaat? Het is vooral nu in de 21ste eeuw zo belangrijk voor onze kinderen om al vroeg de Heere Jezus te zoeken, nu Hij nog te vinden is. Naar aanleiding van de zorg, die er ook in de kerkenraad leeft over de aansluiting van de jongeren bij de kerkdienst en gemeente, is er in het najaar 2004 door de kerkenraad een Commissie Jeugdzorg ingesteld. De commissie streeft er naar voorstellen te doen die de verbondenheid in de gemeente bevorderen en de aandacht voor onze kinderen vergroten. Vanaf medio 2005 heet de Commissie voluit: Beleidscommissie Gemeente zijn en Jeugdzorg (BC-GJ).

De commissie wil laagdrempelig zijn en zal in voorkomende gevallen een beroep op u en jou doen om mee te denken en te helpen om zaken uit te voeren.
We hopen dat we niet tevergeefs bij en u en jou aankloppen. Ook kunnen u en jij ideeën aandragen bij leden van de commissie. Deze zal in haar vergaderingen, die veelal plaatsvinden in de week voor de kerkenraadvergaderingen, hier aandacht aan besteden.

Wilt u bovenstaande daarom ook in uw voorbede gedenken?

Meer informatie vindt U onder:

DOELSTELLING VAN DE COMMISSIE:

"De commissie heeft tot doel de gehele gemeente meer te betrekken bij het gemeenteleven en een ieder ervan bewust te maken dat men erbij hoort. Zij wil daarbij de leden van de gemeente op zijn/haar verantwoordelijkheid wijzen om mee te werken aan de voortgang en de opbouw van onze gemeente. De focus ligt daarbij in het bijzonder op de jeugd.
De commissie wil gericht zijn op de volle breedte van de gemeente en een en ander zoveel mogelijk praktisch invullen. Hierbij moet worden gedacht aan de erediensten, club- en verenigingswerk.
Dit zal gefaseerd moeten worden ingevoerd. De commissie zal haar uitgewerkte voorstellen, welke door de meerderheid van de commissie moeten worden gedragen, in de kerkenraadsvergaderingen inbrengen. De kerkenraad zal uiteindelijk beslissen of het voorstel wordt aangenomen en kan worden geïntegreerd in de gemeente.
Dit alles heeft tot doel de Eer van God, de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en de verdieping van ons geloof."

 

SAMENSTELLING BELEIDSCOMMISSIE GEMEENTE ZIJN EN JEUGDZORG

 

Mocht u of jij opmerkingen, vragen of suggesties hebben, schroom dan niet contact op te nemen met een van de leden van de commissie:

 

Bernhard Aalbers

Jeugddiaken

(voorzitter)

Arend Kamhof

Ouderling

(secretaris)

Dirk van de Berg

Ouderling

Johannes van den Berg

Ouderling

Sjaak Boender

Ouderling

René Pastoor

Jeugdouderling

Egbert Wursten

Ouderling

Harry Wursten

Ouderling

Hervormde Gemeente van Hasselt

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Bekijk beleid