Revelation is de overkoepelende naam van al het jeugdwerk voor 16+ jeugd vanuit de Hervormde Gemeente.

Het doel is geestelijke groei van de jongeren, dit naast een stuk ontspanning en gezelligheid.
Revelation biedt een aantal ontmoetingsvormen aan.

Daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar aansluiting bij de leeftijdsfase, belevingswereld en identiteit van onze 16+ jeugd.

We kennen de onderdelen:

GeloofsOpbouw,
Open avonden (zaterdag of zondag),
Thema-avonden en Weekenden