ACTUELE INFORMATIE

 

Actuele informatie en berichten van de Hervormde Gemeente Hasselt worden op verschillende manieren bekend gemaakt:

 

Ons Kerkblad

Ons Kerkblad is een tweewekelijks blad met nieuws en berichten van de Hervormde Gemeente Hasselt en een aantal buurgemeenten. Ons Kerkblad wordt uitgegeven door de gezamenlijke Kerkvoogdijen. Voor opgaven van abonnementen kunt u zich wenden tot de administratie van de kerkbode:

Kerkelijk Bureau Salland, Kampen, tel: 3324179 (ma.t/m vr.van 9.00 -12.00 uur)

E-mail: ledenadministratie-at-onskerkblad.nl

 

BELANGRIJKE ADRESSEN

 
Predikant:   Ridderstr. 14, tel. 4771342
Email-adres predikant:  predikant-at-hervormdhasselt.nl
Internetsite:      www.hervormdhasselt.nl
Email-adres scriba:     scriba-at-hervormdhasselt.nl
Email-adres kopij kerkblad: kerkblad-at-hervormdhasselt.nl
Emailadres webbeheerder webmaster-at-hervormdhasselt.nl
Kerk:  Markt 10,
Kerkkantoor:  Ridderstraat 1, tel. 4774179
Gebouw "De Regenboog": Regenboogstraat 2, 8061 Gl tel. 4771253 
Gebouw "Immanuël":  Regenboogstraat 5, 8061 GL

 

Website:  hervormdhasselt.nl

De website van de Hervormde Gemeente Hasselt wordt wekelijks één of meerdere keren geactualiseerd. U vindt er actuele informatie over de kerkdiensten, gemeenteberichten en allerlei kerkelijke activiteiten. Verder zijn de kerkdiensten tijdens de dienst direct on-line en achteraf te beluisteren en te downloaden. Voor zover er op de website nog ruimte over is, worden er ook verslagen en foto’s van activiteiten gepubliceerd.

 

De website wordt beheerd door de webmaster, dhr. J. Booij

Contactadres: email webmaster-at-hervormdhasselt.nl

.
Verder dragen W. de Jong en ouderling H. Würsten zorg voor de ontwikkelingen rondom de website.