De diaconie heeft voor activiteiten binnen de eigen gemeente een geluidsinstallatie beschikbaar. 

Voor het gebruik van deze apparatuur kunt u contact opnemen met het audio team. 

Zij zullen vervolgens zorg dragen voor plaatsing en bediening van de installatie. 

Contactpersoon is Wouter Schra  

Email: geluidsinstallatie-diaconie-at-hervormdhasselt.nl