COMMISSIE van BIJSTAND en ADVIES

Het college van kerkrentmeesters wordt in hun taak bijgestaan door de commissie van Bijstand en Advies. De commissie bestaat uit: 

  • J. v.d. Berg, De Velde 15,                 (voorzitter)
  • B.J. Pleijsier, H.v.Viandenstraat 21, (secretaris)
  • J.H. Hofstede, Hoogstraat 14,           
  • H. ten Klooster, De Meent 23,           
  • E. Kronenberg, De Velde 11,             
  • A. v.d. Linde, Glinthuisweg 18,       
  • H.J.H. v.d. Vegte, Gaffel 49,                  
  • G. Verhoek, Sikkel 53,