De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

EVANGELISATIEWERK

De Heere Jezus zelf heeft aan Zijn discipelen de opdracht gegeven om Zijn evangelie aan alle mensen door te geven: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen (Matt. 28:19).

Vanuit de evangelisatiecommissie willen we deze opdracht in praktijk brengen in onze huidige tijd. De commissie wil dienstbaar zijn aan mensen die Christus niet kennen in Hasselt e.o. en dit doen we op de volgende manieren:

  • Het bevorderen van het verspreiden van het evangelie aan mensen die niet of nauwelijks in een kerk komen.
  • Het toerusten van gemeenteleden om zelf met deze missie aan de slag te gaan.
  • Een gastvrije gemeente zijn voor gasten in ons midden.

Meewerken met het evangelisatiewerk? Neem contact op met de coördinatoren:

Gerjan Würsten                     

Jenny IJmker                         

Contactmail:

Zendingswerk

Het activeren van de zending in / door de gemeente gaat uit van de kerkenraad.
Zij wordt daarin bijgestaan door een zendingscommissie.
Zij zijn aangesloten bij de landelijke Gereformeerde Zendings Bond (GZB) en landelijke Inwendige Zendings Bond (IZB).

Voorzitter commissie: Vacature

Contactmail: