De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

Bouwadviescommissie toiletgroep (BAC)

De omgevingsvergunning voor het bouwen van de toiletgroep is in april 2020 verleend.

Voor het realiseren is er zijn er een brede commissie samengesteld met personen uit meerdere geledingen, te weten:

Uit de kerkenraad: J. J. van Zeumeren (voorzitter) en H. Westrik;

Uit de commissie van Advies en Bijstand Martijn Vinke en E. Kronenberg;

Uit college van kerkrentmeesters: H. Schra.

De BAC zal de aanbesteding en de bouw begeleiden en de kerkenraad adviseren bij de besluiten over het aanbestedingsproces en de gunning.

Daarnaast is er een commissie die zich speciaal richt op PR en ondersteuning van de fondswerving.
Dit betreft: K.H. v.d. Stege (KerkApp), J. Zomer (KerkApp), J. Booij (Webmaster), G. v.d. Dijk (CvK), H. Schra (CvK), G. Wink (Kerkkantoor), J. Admiraal (Koster) en E. Kronenberg (CAB).

Contactadres: