De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

Voor jongens en meisjes die naar het speciaal onderwijs gaan of geweest zijn, wordt er op zaterdagmiddag in “De Baak” bijbelclub gehouden.
Er wordt op eenvoudige wijze uit de Bijbel verteld en veel gezongen.
Ook wordt aan verwerking van de Bijbelverhalen gedaan door middel van knippen, plakken, kleuren enz.

Het bestuur van deze bijbelclub wordt gevormd door afgevaardigden uit verschillende diaconieën.
De leiding bestaat uit een aantal vrijwilligers. Ook vanuit onze gemeente wordt er door diverse personen medewerking verleend.

Contactadres: Roely Schra,