De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

COLLEGE van KERKRENTMEESTERS

Het college van rentmeesters voert het beheer over de kerkelijke goederen en fondsen van de gemeente en voorziet in de kosten van de erediensten en in het onderhoud van kerk, pastorie, kerkelijk centrum De Regenboog en andere eigendommen. Zij draagt tevens zorg voor de salarissen van de predikant en andere medewerkers.

Zonder financieel medeleven van de gemeenteleden kunnen kerkrentmeesters de hun opgelegde taak niet naar behoren uitvoeren. Daarom wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de leden gevraagd. Als ieder zijn verantwoordelijkheid en plicht jegens de dienst des Heeren verstaat en bijdraagt naar vermogen, zullen de kerkrentmeesters aan hun financiƫle verplichtingen kunnen voldoen.

Ouderlingen - Kerkrentmeester:

-        J. Zomer (voorzitter)

-        H, Schra (secretaris)

-        D. Haasjes (beheer gebouwen) 

Kerkrentmeesters:

-        G. van Dijk (alg. Adjunct) 

-        P. J. van der Mel ( penningmeester )