Banner kerkvoogdij

COLLEGE van KERKRENTMEESTERS

 

Het college van rentmeesters voert het beheer over de kerkelijke goederen en fondsen van de gemeente en voorziet in de kosten van de erediensten en in het onderhoud van kerk, pastorie, kerkelijk centrum De Regenboog en andere eigendommen. Zij draagt tevens zorg voor de salarissen van de predikant en andere medewerkers.

 

Zonder financieel medeleven van de gemeenteleden kunnen kerkrentmeesters de hun opgelegde taak niet naar behoren uitvoeren. Daarom wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de leden gevraagd. Als ieder zijn verantwoordelijkheid en plicht jegens de dienst des Heeren verstaat en bijdraagt naar vermogen, zullen de kerkrentmeesters aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

 

Ouderlingen - Kerkrentmeester:

-        J.J. Veldman (voorzitter)

-        H, Schra (secretaris)

-        A. Kamphof (beheer gebouwen)

 

Kerkrentmeesters:

-        G. van Dijk (alg. Adjunct)

-        B. Würsten ( penningmeester )

 

Gemeentelijke Agenda

za juni 29 @20:00 - 09:00PM
Orgelconcert Everhard Zwart
di juli 02 @09:30 -
Doopzitting
za juli 06 @20:00 - 09:00PM
Orgelconcert Jan Hage

Kerkkantoor

Ridderstraat 1

8061 GH Hasselt

Tel, 038-4774179

mail:  kerkkantoor@hervormdhasselt.nl

Openingstijden:

Dinsdagmorgen 10.00 t/m 12.00 uur

Dagelijks Woord

-- DagelijksWoord.nl
© Copyright 2019, Hervormde Gemeente Hasselt