JONGVOLWASSENKRING

 

De afgelopen winterseizoenen werden de avonden gevuld met bijbelstudie. Bijbelboeken  werden gelezen en bestudeerd met behulp van een boekje over deze Oud-   en Nieuwtestamentische bijbelgedeelten. Vorig jaar werd nagedacht over de brief aan de Filippenzen. In het seizoen 2018 – 2019 buigen we ons over fasen uit het leven van aartsvader Jacob. Levensfragmenten vinden we vooral in het boek Genesis. Na te lezen in Genesis 25 tot 50.  Ds. S. Janse  (emeritus predikant te Ameid) schreef hierover : De ware Jacob. Van deze studie hopen we dankbaar gebruik te maken.

 

Aanvang : 20. 00 uur.

 

Op de avonden van 26- 9, 17- 10, 14- 11, 12- 12  ( 2018) , 9- 1, 30- 1, 27- 2 en 27- 3 (2019) worden jullie verwacht.

 

Meestal wordt in de week voor vastgestelde avond een mail als herinnering verzonden. Gestreefd wordt om af te ronden om ca. 21.30 uur.