JONGVOLWASSENKRING

Het afgelopen winterseizoen werd Bijbelstudie gedaan over Jacob.
Uit het eerste Bijbelboek werd gelezen en werden de vragen gehaald die besproken werden.

In het nieuwe seizoen bezinnen we ons op de betekenis van de Oudtestamentische feesten.,
De deelnemers ontvangen een studieboekje als hulpmiddel.
Aanvang : 20. 00 uur.

Op de avonden van 18- 9, 9- 10, 30- 10, 20- 11 ( 2019) , 8- 1, 29- 1, 19- 2 en 25- 3 (2020) worden jullie verwacht.
Meestal wordt in de week voor vastgestelde avond een mail als herinnering verzonden.
Gestreefd wordt om af te ronden om ca. 21.30 uur.