Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt   Click to listen highlighted text! Welcome to Hervormde Gemeente Hasselt Powered By GSpeech

Inloggen

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij krijgt u de te leren teksten voor de komende maanden.

We willen graag dat de kinderen de tekst thuis leren en kennen op de datum van overhoren.

Alle kinderen leren per zondag dezelfde tekst.

Bij sommige teksten staat een deel schuingedrukt. 

Als het voor jullie kind te moeilijk of te lang is om de hele tekst te leren, mogen ze ook alleen dat schuingedrukte stukje leren.

Elke keer als ze de tekst opzeggen krijgen ze een stikkertje, bij 10 stikkertjes mogen ze een kadootje kiezen.

Er worden ook psalmen genoemd.

Als zondagsschool willen we graag meer aandacht geven aan het zingend leren van de psalmen.

We noemen wel welke psalm we zingen maar de psalm hoeft niet thuis te worden geleerd. Maar mag uiteraard wel.

Het is de bedoeling dat de psalm elke zondag in elke klas in ieder geval één keer wordt gezongen.

Met vriendelijke groet, leidinggevenden zondagsschool Loïs

Geestelijke Wapenrusting

 

Datum

van overhoren:

Teksten zondagsschool Loïs

februari 2021 tot en met juni 2021

De 4-weken psalm

      2021

   

07-02

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u

weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad

Efeze 6 : 13 a en b

Psalm 32 : 1

14-02

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,

Efeze 6 : 14 a

Psalm 45 : 2

21-02

en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

Efeze 6 : 14 b

Psalm 45 : 2

28-02

en de voeten geschoeid met bereidheid

van het Evangelie van de vrede.

Efeze 6 : 15

Psalm 45 : 2        

07-03

Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee

u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

Efeze 6 : 16

Psalm 45 : 2        

14-03

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

Efeze 6 : 17

Graag ook leren dat deze teksten uit Efeze 6 komen.

Psalm 45 : 2        

21-03

Vrouw, zie, uw zoon. Zie, uw moeder.

Uit Johannes 19 : 26 en 27

(één van de 7 zogenoemde kruiswoorden)

Psalm 6 : 2

28-03

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten ?

Markus 15 : 34b

(één van de 7 zogenoemde kruiswoorden)

Psalm 6 : 2

04-04

Eerste Paasdag

 

11-04

En Hij zei tegen hen : Zo staat er geschreven en zo moest de Christus

lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.

Lukas 24 : 46

Psalm 6 : 2

18-04

Hij zei : De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,

mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,

2 Samuël 22 : 2

(uit het danklied van David)

Psalm 6 : 2

25-04

De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.

Zacharia 14 : 9a

Psalm 87 : 4

02-05

Want de zonde zal over u niet heersen.

U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

Romeinen 6 : 14

Van deze tekst is het de bedoeling dat ook wordt geleerd waar deze in de bijbel staat.

Psalm 87 : 4

09-05

Jezus dan zei tegen hen : Nog een korte tijd ben ik bij u en dan

ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft.

Johannes 7 : 33

Psalm 87 : 4

16-05

Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst

Jesaja 9 : 2b

Psalm 87 : 4

23-05

Eerste Pinksterdag

 

30-05

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden,

Hebreeën 10 : 23a

Psalm 97 : 7

06-06

want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Hebreeën 10 : 23b

Psalm 97 : 7

13-06

En laten wij op elkaar letten

Hebreeën 10 : 24a

Psalm 97 : 7

20-06

door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Hebreeën 10 : 24b

Psalm 97 : 7

27-06

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid

Psalm 121 : 8

Van deze tekst is het de bedoeling dat ook wordt geleerd waar deze in de bijbel staat.

Psalm 97 : 7

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech