Zondagsschool Loïs

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij krijgt u de te leren teksten voor de komende maanden.

We willen graag dat de kinderen de tekst thuis leren en kennen op de datum van overhoren.

Alle kinderen leren per zondag dezelfde tekst.

Bij sommige teksten staat een deel schuingedrukt.

Als het voor jullie kind te moeilijk of te lang is om de hele tekst te leren, mogen ze ook alleen dat schuingedrukte stukje leren.

Elke keer als ze de tekst opzeggen krijgen ze een stickertje, bij 10 stickertjes mogen ze een cadeautje kiezen.

Er worden ook psalmen genoemd.

Als zondagsschool willen we graag meer aandacht geven aan het zingend leren van de psalmen.

We noemen wel welke psalm we zingen maar de psalm hoeft niet thuis te worden geleerd. Maar mag uiteraard wel.

Het is de bedoeling dat de psalm elke zondag in elke klas in ieder geval één keer wordt gezongen.

Belangrijk om te weten:

Heilig Avondmaal : zondag 18 februari: geen zondagsschool

Pasen valt dit jaar op 31 maart, dan is er ook geen zondagsschool

Zondag 12 mei: gezamenlijk zondagsschool; afsluiting van het seizoen.

Met vriendelijke groet,

leidinggevenden zondagsschool Loïs

 


Datum van

overhoren:

Teksten zondagsschool Loïs

januari tot en met mei 2024

Geloof – Hoop - Liefde

Psalm

2024

   

14-01

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Romeinen 10:17

Psalm 27:7

21-01

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt,

en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Hebreeën 11:1

Psalm 27:7

28-01

Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

2 Korinthe 5:7

Psalm 27:7

04-02

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Handelingen 16:31

Psalm 27:7

11-02

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof,

en dat niet uit u, het is de gave van God.

Efeze 2:8-9

Psalm 27:7

18-02

Heilig avondmaal: geen zondagsschool

 

25-02

U bent mijn schuilplaats en mijn schild,
op Uw woord heb ik gehoopt.

Psalm 119:114

Psalm 42:3

03-03

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,
u allen die op de HEERE hoopt!

Psalm 31:25

Psalm 42:3

10-03

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is

door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Romeinen 5:5

Psalm 42:3

17-03

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Romeinen 8:25

Psalm 42:3

24-03

Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

Klaagliederen 3:24

Psalm 42:3

31-03

Eerste Paasdag

 

07-04

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

1 Johannes 4:19

Psalm 31: 17

14-04

Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Lucas 10:27

Psalm 31: 17

21-04

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

1 Johannes 4:9

Psalm 31: 17

28-04

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Psalm 31: 17

05-05

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

1 Korinthe 13:13

Psalm 31: 17

12-05

Afsluiting van het seizoen: gezamenlijk zondagsschool