1. CATECHISATIES

  Het catecheseteam heeft een aantal uitgangspunten

  1-Wij streven ernaar om een goede band op te bouwen met de catechisanten. Dat vraagt tijd. Daarom proberen we catecheten aan groepen te verbinden. Samen loop je dan een aantal jaren met elkaar mee.

  2-Wij willen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren zodat het lesmateriaal op een praktische wijze kan worden verwerkt. Op deze manier willen we onze jongeren sterk maken om op een goede manier christen te kunnen zijn in onze wereld.

  3-Wij willen open zijn naar de catechisanten over wat geloven voor onszelf betekent. Het gaat in de catechisatie over kennis maar bovenal over echt geloof.

 2. Zendingsactie

  De bestemming van de zendingsactie wordt op de eerste catechisatieavond bekend gemaakt.

  Afspraken

  • Je hebt eerbied voor Gods Woord, respect voor elkaar en je hebt een positieve leerhouding
  • Medewerking van de ouders is essentieel op alle niveaus, zoals positieve betrokkenheid, meenemen van bijbel en pen, presentie, op tijd komen, trouw in de opkomst en het stimuleren van het leren.
  • Uw gebed voor de geloofsopvoeding van uw kind en het werk van de catecheten is onmisbaar.
  • D.V. Maandag 24 september beginnen de catechisaties.
  • Er is geen catechisatie tijdens de schoolvakanties maar er is wel catechisatie in de weken van biddag en dankdag.

  Belijdeniscatechese

  Afwisselend wordt de belijdeniscatechese op dinsdag en vrijdag gehouden. Het ene jaar op de vrijdagavond om studerenden elders de gelegenheid te bieden in hun eigen woonplaats de catechisatie te volgen en openbare geloofsbelijdenis te doen. In 2018- 2019 worden de jongeren die zich op  de geloofsbelijdenis voorbereiden op dinsdagavond 25 september om 20. 00 uur in De Regenboog verwacht.

  Naast de jongerengroep wordt bekeken of er ook een ouderengroep te vormen is van hen die nog geen belijdenis deden, maar wel positief in de gemeente staan en hartelijk meeleven. Voor meer informatie kunt u bij uw predikant terecht.


 

Catechisatietijden

MAANDAG

tijd

leeftijd

 

Methode - boekje

18:30

12 – 13

Oude Testament

19:15

14 – 15

Bijbels ABC 2

20:00

16 – 17

Stenen of Diamanten

DINSDAG

tijd

leeftijd

 

Methode - boekje

18:30

12 – 13

Oude Testament

18:30

14 – 15

Bijbels ABC 2

20:00

18 +

Geloof je dat nog?

19:30

belijdeniscatech.

Eigen methode

DONDERDAG

tijd

leeftijd

 

Methode - boekje

18:30

11-12 (groep 8)

Jan. 2019

De kerkdienst

VRIJDAG

tijd

leeftijd

 

Methode - boekje

19:30

Voorber. bel. cat

 

Hou(d)vast