De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

LECTUURCOMMISSIE / BOEKENTAFEL

Verkoop van Bijbels, dagboeken en andere verantwoorde, goede lectuur en allerlei kaarten. De opbrengst is bestemd voor het werk van de zendingsbonden GZB en IZB.
Verkoop is vanaf dit seizoen iedere maandagavond (behalve in de vakanties) van 19.00 tot 20.00 uur in De Regenboog.

Contactadres : mevr. J. T. Tempel- Hoving, Sjees 3 ; tel.nr. 4771706

VAKANTIE BIJBEL WEEK (VBW)

In de laatste week van de zomervakantie van de basisscholen is er op dinsdag, woensdag en donderdag Vakantie Bijbel Week voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
In 2020 ging dit i.v.m. het Covid-19 virus niet door.
De VBW is kinder-evangelisatiewerk, speciaal afgestemd op kinderen die niets of weinig van God en van de kerk weten.
Maar ook kinderen vanuit de kerkelijke gemeenten zijn hartelijk welkom.
Kortom, de VBW is voor alle kinderen van Hasselt en omstreken.

De jongste kinderen van 4 t/m 7 jaar zingen samen, luisteren naar Bijbelverhalen, kijken poppenkast, maken knutselwerkjes en doen spelletjes.

Voor de oudere kinderen van 9 t/m 12 jaar is er 's avonds een programma. Ze zingen ook samen, kijken een sketch, praten in groepjes over Bijbelverhalen en doen samen verschillende (sportieve) activiteiten.

Contact:
Roelien Stam: 038-8530937
Marith de Jong

De website van de VBW is: www.hervormdhasselt.nl/vbw                    

INTERKERKELIJKE CURSUS GEMEENTEOPBOUW

Ieder jaar is er in samenwerking met de andere kerken van de PKN een cursus gemeenteopbouw.
Het doel van deze cursus is de weerbaarheid en spreek-vaardigheid van christenen vergroten in gesprek met andere mensen.
Er is altijd veel animo voor deze cursussen omdat ze zo aanspreken en vanwege het ontmoetings-karakter.
De cursus zal D.V. in januari en februari worden gegeven door de IZB.
Nadere informatie volgt via het kerkblad.