SENIORENMIDDAGEN seizoen 2018-2019

Eenmaal per maand wordt er in de winterperiode een speciale middag georganiseerd voor de senioren uit onze gemeente vanaf ca. 65 jaar, maar ook een jongere is van harte welkom. Het is een prachtige invulling van de middag.

Laat u niet weerhouden zo’n middag te bezoeken, ook als u niet in de gelegenheid bent elke keer te komen.

De opkomst is goed maar er komen weinig nieuwe bezoekers. Laten we ook deze activiteit die door de kerkenraad wordt georganiseerd niet vergeten.

Het is altijd een gezellige bijeenkomst, de Bijbel gaat open en een korte meditatie wordt gehouden. Na de pauze volgt het tweede gedeelte, waarin een interessant onderwerp aan de orde komt.

De middagen beginnen om 14.30 uur, om ongeveer half vijf wordt de middag afgesloten met dankgebed.

Onderwerpen die dit seizoen aan de orde komen zijn:
Ds. Doornebal ,zijn leven en werk ; de MAF ; Brood in de Bijbel :Zwerven over de Veluwe; Friedensstimme en Faunabeheer rond Hasselt.
Daarnaast zijn er de Kerst- en Paasviering.

Het is ook belangrijk de contacten met anderen ouderen te intensiveren, omdat bij het ouder worden de leefwereld soms snel kleiner kan worden.

Als u moeilijk zelf kunt komen, kunt u contact opnemen met de mensen die in de kerkbode worden genoemd, die dan voor vervoer zorgen.

Contactmail: seniorenmiddagen-at-hervormdhasselt.nl