De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

SENIORENMIDDAGEN seizoen 2023 - 2024

Ook in het seizoen 2023 – 2024 hopen we, bij leven en welzijn, in de winterperiode eenmaal per maand een middag te organiseren voor de senioren uit onze gemeente vanaf ca. 65 jaar, maar ook een jongere is van harte welkom. Het is een prachtige invulling van de middag.

Het is een vaste middag, n.l. de derde dinsdag van de maand.

De middagen in De Regenboog beginnen om 14:30 uur en om ongeveer half vijf wordt de middag afgesloten met dankgebed. Bij de Kerst- en Paasviering is de aanvang 15:00 uur en is er aansluitend een broodmaaltijd.

Laat u niet weerhouden zo’n middag te bezoeken, ook als u niet in de gelegenheid bent elke keer te komen.

De opkomst is goed, maar er komen weinig nieuwe bezoekers. Laten we ook deze activiteit die door de kerkenraad wordt georganiseerd, niet vergeten.

Het is altijd een gezellige bijeenkomst, de Bijbel gaat open en er wordt een korte meditatie gehouden. Na de pauze volgt het tweede gedeelte, waarin een interessant onderwerp aan de orde komt.

We geven u alvast de data voor het nieuwe seizoen:

2023: 19 sept; 17 okt; 21 nov; 19 dec Kerstviering met aansluitend broodmaaltijd;
2024: 16 jan; 20 febr en 19 mrt. Paasviering met aansluitend broodmaaltijd.

Dit alles: Deo Volente.

Het is ook belangrijk de contacten met andere ouderen te intensiveren, omdat bij het ouder worden de leefwereld soms snel kleiner kan worden. We hopen u, als de omstandigheden het toelaten, te verwelkomen op de seniorenmiddagen.

Contactmail: