HUISBIJBELKRINGEN

De Huisbijbelkringen zijn Bijbelstudiegroepen voor jong en oud die per wijk zijn georganiseerd. Het is een huiselijk gebeuren, iedereen is er welkom en er is een openhartig gesprek rondom de Heilige Schrift. Op dit moment zijn er 7 kringen,

 

Vorig jaar behandelden we het boekje Jona. Dit seizoen is gekozen voor het boekje: “In gesprek” van Ds. H.J. van der Veen. Hij is predikant in de hervormde gemeente van Sliedrecht. In dit boek worden Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus behandeld.

 

Een boekje kunt u of kun jij verkrijgen bij uw/jouw kringleider.

Als je nog niet bij een Bijbelkring bent aangesloten, dan kun je je aanmelden in de wijk waar je woont bij de respectievelijke kringleider (zie hieronder).

Eventueel kunt u/jij ook contact opnemen met Hans Rozendal (038-3315107) of Asje Palland (06-43596647).

 

Kringleiders (om te weten in welke wijk u woont, zie wijkindeling op pag. 6-7)

Wijk

Naam

 

 

wijk 1/2

Klaas Henk van der Steege

Jos Zomer

 

 

wijk 3

Johan v. d. Kolk

 

 

wijk 4/5

Henk van Hasselt

 

 

wijk 6/7

Hans Veldman

 

 

wijk 8

Freek Verboom

 

 

wijk 9

Janet van der Linde

Asje Palland

 

 

wijk 10

Harry Kamphof

 

 

Data avonden voor kringleiders, iedere 1e dinsdag van de maand 20.00 uur in de Regenboog.

In 2018:  2 oktober, 6 november en 4 december

In 2019: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april.