HUISBIJBELKRINGEN

De Huisbijbelkringen zijn Bijbelstudiegroepen voor jong en oud die per wijk zijn georganiseerd. Het is een huiselijk gebeuren, iedereen is er welkom en er is een openhartig gesprek rondom de Heilige Schrift. Op dit moment zijn er 7 kringen,

Vorig jaar behandelden we een boekje over gesprekken van Jezus.

Dit seizoen is gekozen voor het boekje: “Jesaja” (Het vijfde evangelie). Geschreven door dr. J. Dekker. Hij is parttime predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

In dit boek worden met name Bijbelstudies over het eerste deel uit het Bijbelboek Jesaja behandeld.

Een boekje kunt u of kun jij verkrijgen bij uw/jouw kringleider.

Als je nog niet bij een Bijbelkring bent aangesloten, dan kun je je aanmelden in de wijk waar je woont bij de respectievelijke kringleider (zie hieronder).

Eventueel kunt u/jij ook contact opnemen met Hans Rozendal (038-3315107) of Asje Palland (06-43596647)

Kringleiders (om te weten in welke wijk u woont, zie wijkindeling)

Wijk

Naam

wijk 1/2

Klaas Henk van der Steege

Jos Zomer

wijk 3

Johan v. d. Kolk

wijk 4/5

Henk van Hasselt

wijk 6/7

Jan van Marle

wijk 8

Bernhard Aalbers

wijk 9

Asje Palland

wijk 10

Harry Kamphof

Data avonden voor kringleiders, iedere 1e dinsdag van de maand 20.00 uur in de Regenboog.

In 2019: 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december

In 2020: 7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april.