De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

Iedere woensdag is van 19:00 tot ca. 20:00 uur in de Regenboog gelegenheid voor kringgebed.

We zingen een psalm/lied. Een korte inleiding,
1x per 14 dagen door een kerkenraadslid, wordt gehouden en daarop kan worden gereageerd.

Gebedspunten worden genoemd.
En uiteraard danken en bidden we.
U, jong èn oud, is van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Asje Palland,
Dik Nap,