Verhuizing

Als u verhuist naar een ander adres, wordt dit bij de burgerlijke overheid in het systeem aangepast. Indien u ook van woonplaats verandert, wordt automatisch ook uw kerkelijk lidmaatschap overgezet naar de kerkelijke gemeente in de nieuwe woonplaats. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd wenselijk is, met name bij studerenden, die elders op kamers gaan, maar wel bij onze gemeente ingeschreven willen zijn / blijven. In voorkomend geval kunt u contact opnemen met de beheerder van het kerkkantoor Gerrina Wink, tel. 4774179

Het kerkkantoor, Ridderstraat 1, is geopend op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur.

.