MANNENVERENIGING "Onderzoekt de Schriften"

Vergadert iedere woensdagavond 20.00 uur - 22.00 uur. in "De Regenboog".

Voorzitter:           dhr. H. Visscher, 

2e. voorzitter:      dhr. J. Pierik, 

Secretaris:          dhr. F. ten Klooster,

Penningmeester: dhr. P. Dolfsma,

Alg.adjunct:         dhr. J. de Koning