Agenda

Mannenvereniging
Woensdag 25 September 2019, 20:00
Hits : 249

D.V. woensdag 25 september willen we met elkaar gaan nadenken over de diepere betekenis van het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus; over Zijn kruisiging, begrafenis en opstanding zoals we dit zo kernachtig verwoord vinden in de apostolische geloofsbelijdenis.
Wim Kamphof zal deze avond de inleiding verzorgen met het thema “Nedergedaald ter helle” en “Hij heeft de dood gedood”.

We beginnen om 20.00 uur in de Regenboog. Allen hartelijk welkom.
      Het bestuur