Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. J.H. Lammers, Nijkerk 4e Advent
Zondag, 18. December 2022, 09:30
Hits : 347
Voorzang Gezang 3 ! en 5
Na Votum en Groet Psalm 89 2 en 9
Na de lezing van de wet Psalm 119 83
Schriftlezing Zacharia 9  1 - 10
Schriftlezing Lukas 2 10 -14 en 28 - 32
Voor de verkondiging Psalm 45 1 en 2 
Na de verkondiging Psalm 72 1 en 2 
Slotpsalm Psalm 72 4 en 6
Zegen    
     
Collecten in de dienst: 
1e diaconie algemeen
2e kerkelijk en pastoraal werk
3e onderhoud kerkelijke gebouwen

tekst: Zacharia 9: 9
thema: zie uw Koning Komt.      

  1. Reden tot blijdschap
  2. Hoe de Koning is
  3. Wat de Koning doet.
  4. Wat de Koning geeft.
 
Kinderoppas:
2,5- groep:  
Mw. Westrik, de Meent 37
Rosanne Wensink, Cellemuiden 37a
Sarah vd Steege, Zwartsluizerweg 1
2,5+ groep: 
Mw. V Wijngaarden, De Marke 20
Rutger Wensink, Cellemuiden 37a
Anna vd Stege, Streukelerstraat 11