Agenda

ds. ds. G. H. Vlijm, Wezep - Bed. H. Avondmaal
Zondag, 19. Februari 2023, 09:30
Hits : 286
Voorzang Psalm 121 1 en 2
Na Votum en Groet Psalm 36
Na de lezing van de wet Psalm 6
Gebed    
Schriftlezing Romeinen 6  1 - 10 
Voor de verkondiging Psalm 26 8 en 12 
Na de verkondiging Psalm 73 13 
Lezing formulier H. Avondmaal    
Zingen Psalm 118 1
Zingen tijdens de tafels Psalm 118 3, 4, 7. (9), 14
Dankgebed en voorbede    
Slotpsalm Psalm 146
Zegen    
     
Collecten in de dienst:
1e diaconie algemeen
2e onderhoud kerkelijke gebouwen
3e kerkelijk en pastoraal werk
Collecte avondmaalstafel: Steunfonds kleine gemeenten 
 ‘Bent u/jij uitgeschreven uit het rijk van de dood en ingeschreven in het Rijk van het Leven?!’ 
Kinderoppas:
2,5- groep:  
Mw. Luikens, Sikkel 37
Kirsten van Herk, vd Vechtlaan 10
Jeanne de Jong, Eikenlaan 18
2,5+ groep:  Mw. vd Poel, Ridderstraat 11
Marith de Jong, Eikenlaan 18
Merel ten Klooster, Meent 45