Agenda

ds. J.A.A. Geerts, Ridderkerk
Zondag, 09. April 2023, 19:00
Hits : 349
Voorzang Psalm 114 3 en 4 
Na Votum en Groet Psalm 118 11 en 12 
Na de Geloofsbelijdenis Gezang 7 2 en 3  (Tweede berijming twaalf artikelen) 
Gebed    
Schriftlezing 1 Korinthië 15  1 - 28 
Voor de verkondiging Psalm 116 2, 3 en 5 
Verkondiging 1 Korinthië 15: 15 - 20 Thema: De Heere is waarlijk opgestaan!
Na de verkondiging Psalm 3 3 en 4 
Dankgebed en voorbede    
Slotpsalm Psalm 68 10 en 17
Zegen    
     
Collecten in de dienst: 
1e GZB deelgenoten
2e kerkelijk en pastoraal werk
3e onderhoud kerkelijke gebouwen