Agenda

ds. J. Harteman, Hilversum
Zondag, 16. April 2023, 19:00
Hits : 318
Voorzang Psalm 115 6 en 7 
Na Votum en Groet Psalm 89 7 en 8 
Na de Geloofsbelijdenis Psalm 77
Gebed    
Schriftlezing Filippensen 3   1 - 16 
Voor de verkondiging Psalm 21 5 en 13 
Verkondiging Filippensen 3: 10 en 11 Thema: ‘Leven we uit de kracht van Christus’ opstanding?
Na de verkondiging Psalm 68 10 
Dankgebed en voorbede    
Slotpsalm Psalm 17 3 en 8 
Zegen    
     

Collecten in de dienst:
1e St. Ontmoeting;
|2e kerkelijk en pastoraal werk;
3e onderhoud kerkelijke gebouwen