Agenda

ds. J.N. Zuijderduijn, Zuilichem.
Zondag, 23. April 2023, 19:00
Hits : 378
Voorzang Psalm 117 1
Na Votum en Groet Psalm 27
Na de Geloofsbelijdenis Psalm 1
Gebed    
Schriftlezing Hosea 6 vers 1 - 3   1 Petrus 1 vers 1 - 4 en 13 - 25  
Voor de verkondiging Psalm 86 3, 8 en 9 
Na de verkondiging Psalm 65
Dankgebed en voorbede    
Slotpsalm Psalm 112 1 en 2 
Zegen    
     
Collecten in de dienst:
1e VBOK
2e onderhoud kerkelijke gebouwen
3e kerkelijk en pastoraal werk