Agenda

ds. P.H. van Trigt, Ede - 1ste Pinksterdag
Zondag, 28. Mei 2023, 09:30
Hits : 407
Mededelingen door de ouderling van dienst    
Voorzang Zie liturgie  
Na Votum en Groet Psalm 118 13 en 14 
Na de lezing van de wet Psalm 119
Gebed    
Schriftlezing Handelingen 2  1 - 13 
Voor de verkondiging Psalm 97 2 en 7 
Tekst voor de verkondiging Handelingen 2  3
Na de verkondiging Psalm 45
Dankgebed en voorbede    
Slotpsalm Psalm 145
Zegen    
Collecten bij de uitgang     

Collecten
GZB Pinkstercollecte
Onderhoud orgel
Kerkelijk en pastoraal werk

 
Kinderoppas:
2,5- groep:
Mw. Ploegman, Oortstraat 23
Machteld Aalbers, Hermelenweg 154
Jet Aalbers, Vriezendijk 3
2,5+ groep:
Dhr. Ploegman, Oortstraat 23
Lucas Rietman, Hasselterdijk 4
Meike Aalbers, Hermelenweg 154