Toiletgroep banner

In week 43 - 47 zijn de bestrating voor de ingang gerealiseerd en de glazen toegangsdeuren geplaatst

Agenda

ds. J.H. Lammers, Nijkerk
Zondag, 28. Mei 2023, 19:00
Hits : 297
Mededelingen door de ouderling van dienst    
Voorzang Psalm 122 1 en 3
Na Votum en Groet Psalm 119 80 en 86 
Na de Geloofsbelijdenis Psalm 67 2 en 3 
Gebed    
Schriftlezing Zacharia 12  Johannes 19: 31 - 37 
Voor de verkondiging Psalm 51 2 en 6 
Tekst - Thema voor de verkondiging Zacharia 12: 10  Thema: de belofte van de Geest
1. De Geest uitgestort
2. De namen van de Geest
3. De Geest werkt berouw en vertrouwen
4. Wat nog open staat 
Na de verkondiging Psalm 45
Dankgebed en voorbede    
Slotpsalm Gebed des Heeren 3 en 9 
Zegen    
Collecten bij de uitgang     
Collecten
GZB Pinkstercollecte
Onderhoud orgel
Kerkelijk en pastoraal werk