Agenda

ds. H. Rooseboom, Kesteren - Bediening H. Avondmaal
Zondag, 11. Juni 2023, 09:30
Hits : 339
Mededelingen door de ouderling van dienst  
Voorzang Psalm 80 1 en 2 
Na Votum en Groet Psalm 51
Na de lezing van de wet Psalm 51
Gebed en voorbede    
Schriftlezing Exodus 12: 1 - 15  1 Korinthe 5: 7 en 8 
Voor de verkondiging Psalm 78 26 en 27 
Tekst 1 Korinthe 5: 7b   
Na de verkondiging Psalm 135
Gedeeltelijk lezen van het tweede gedeelte van het formulier
Bediening van het H. Avondmaal    
Stil gebed met de diakenen    
Gereedmaken en zingen Psalm 135 8 en 12
Nodiging    
Aan de eerste tafel lezen Jesaja 53: 1 - 3 Psalm 136: 11
Aan de tweede tafel lezen Jesaja 53: 4 - 5 Psalm 136: 12
Aan de derde tafel lezen Jesaja 53: 6 - 9 Psalm 136: 13
Aan de vierde tafel lezen Jesaja 53: 10 - 12 Psalm 136: 14
Dankgebed uit het formulier    
Slotpsalm Psalm 105 20 en 24 
Zegen    
Collecten bij de uitgang:
1e diaconie ouderenwerk;
2e kerkelijk en pastoraal werk;
3e onderhoud kerk;
Avondmaalscollecte: Stichting HOE
   
Kinderoppas:
2,5- groep:
Mw. Zwaan, Mastenmakersstraat 13
Merel ten Klooster, Meent 45
Martine Lindeboom, Noordeinde 1A
2,5+ groep:
Mw. van Zijtveld, Holtrustweg 6
Marise de Leeuw, Sikkel 49
Janien Wursten, H. v. Viandenstr. 28