Agenda

ds. W.C. Polinder, Kampen
Zondag, 18. Juni 2023, 19:00
Hits : 310
Mededelingen door de ouderling van dienst    
Voorzang Psalm 125 1 en 4 
Na Votum en Groet Psalm 145
Na de Geloofsbelijdenis Psalm 48
Gebed    
Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14  Kolossenzen 3: 1 - 4 
Voor de verkondiging Psalm 145 2 en 3 
Tekst voor de verkondiging    
Tekst - Thema voor de verkondiging    
Na de verkondiging Psalm 89
Dankgebed en voorbede    
Slotpsalm Psalm 68 16 en 17 
Zegen    
Collecten bij de uitgang:
1e MAF
2e onderhoud kerkelijke gebouwen
3e kerkelijk en pastoraal werk