De ledenpaginaknop is te zien wanneer u bent ingelogd.
Mailadressen en telefoonnummers zijn te zien als u bent ingelogd.
Leden van de Hervormde Gemeente te Hasselt kunnen hier een account aanvragen.

Vacaturetijd

In de vacaturetijd zullen de werkzaamheden van de predikant worden waargenomen door de kerkenraad. Pastorale taken zoals het leiden van uitvaartdiensten zullen door de pastoraal medewerker, dhr. J.H. Rozendal worden waargenomen.

Ds. M. van Dam, predikant van wijkgemeente 2 in IJsselmuiden is consulent. De kerkenraad in zijn geheel vormt de beroepingscommissie. Een kleinere commissie, de consulent, het moderamen aangevuld met twee kerkenraadsleden bereiden dit voor. Dit wordt het moderamen + genoemd waar de volgende leden deel van uit maken: Ds.M van Dam (consulent), J.J. van Zeumeren (voorzitter), C.T. van der Kamp (scriba), A.S.D. Booij (assessor), J.J. Veldman, W.de Jong, A. Pierik en F. ten Klooster